Mộng TL - Bá Vương Quyền
Mộng Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #-09#b#eee1999B X Hi
  64
  Võ Đang
  2
  B߾mThm
  59
  Võ Đang
  3
  zzVIETANHzz
  44
  Thiên Long
  4
  #gf1fffc#bMonkey D Luffy#71
  40
  Tiêu Dao
  5
  #b#c00ffff#Trm Cui #303
  39
  Võ Đang
  6
  zzNGOCLANzz
  27
  Nga My
  7
  Thy
  27
  Nga My
  8
  nhn
  26
  Thiên Long
  9
  CMp
  17
  Võ Đang
  10
  #b#KThe Adjudicator
  9
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private